Užite si dovolenku s príspevkom od zamestnávateľa aj v roku 2023

Podľa novely Zákonníka práce je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. (Pozor! Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.)

Príklad:

Pobyt v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 eur, zamestnávateľ Vám bude povinný preplatiť 55 % z výdavkov na tento pobyt (presne 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu).

Postup:

1. Overte si nárok a podmienky preplatenia oprávnených výdavkov u zamestnávateľa
2. Vyberte si pobyt s Našej ponuky
3. Pobyt si môžete rezervovať telefonicky alebo online cez rezervačný systém
4. Vystavíme Vám daňový doklad (faktúru) za pobyt
5. Najneskôr do 30 dní od skončenia pobytu predložte zamestnávateľovi faktúru a účtovné doklady ktoré počas dovolenky obdržíte. (faktúru a účtovné doklady si dobre uschovajte)

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
2. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
3. ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom;

Oprávnenými výdavkami sú aj vyššie uvedené oprávnené výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

MÁTE ZÁUJEM O REZERVÁCIU?

Ak si chcete rezervovať náš apartmán, možete to spraviť prostredníctvom telefónu, mailu alebo rezervačného systému. Cenové podmienky a pokyny k rezervácií si môžete preštudovať na podstránkach Cenník sekcia Pokyny.

web: FG ATELIER TRNAVA