Rezervačný systém
PRE APARTMÁN MENDY

Možete si rezervovať pobyt v našom apartmáne cez rezervačný systém. Po vykonaní rezervácie vám bude zaslané potvrdenie a zálohová faktúra. Prosím dodržujte splatnosť faktúry, ak nebude dodržaný termín bude po dátume splatnosti uvoľnený.

web: FG ATELIER TRNAVA